زوری نیس کسی رُ دوس داشت
زوری نیس خاطره انباشت
خیلی ساده امّا میشه
بذر ِ عشق ِ دیگه ای کاشت

عشق واسم پُر از امیده
اوّلین نقطهء دیده
هر کسی نمونده عاشق
از سعادت بی نصیبه

هنوزم من خوابم، هنوزم من خسته
حبس ِ سینه ء منه، قلبی شکسته
هنوزم بی پروا پُر ِ از نیازم
هنوزم چه آسون دل به تو میبازم

ولی تو دیگه تو نیستی، من نمیشناسم تو رُ
اینروزا منم که میگم از کنار ِ من برو
وقتی که بارون میباره منم و پیاده رو
قدمامُ میشمارم با فکرم و خیال ِ تو

زوری نیس کسی رُ دوس داشت
زوری نیس خاطره انباشت
خیلی ساده امّا میشه
بذر ِ عشق ِ دیگه ای کاشت

ترانه و آهنگ: حسام حسامیان